Արբանյակային լուսանկարներով համեմատել ենք Ամուլսարի պատկերը 2016թ․, երբ աշխատանքները դեռ նոր էին սկսվում, և 2018 թ․ հուլիսի 8–ի դրությամբ։ 

Ա. Ամուլսար․ ընդհանուր պատկերը արբանյակից․ 27 մայիսի, 2016 թ. / 8 հուլիսի, 2018 թ. լուսանկարների համեմատություն

Բ. Ամուլսար․ տեղամաս 1․ 27 մայիսի, 2016 թ. / 8 հուլիսի, 2018 թ. լուսանկարների համեմատություն

Գ. Ամուլսար․ տեղամաս 2․ 27 մայիսի, 2016 թ. / 8 հուլիսի, 2018 թ. լուսանկարների համեմատություն

Google Maps կայքում Ամուլսարի ամենաթարմ լուսանկարները 2016թ․ օգոստոսի 26-ի են, հանքի կորդինատներն են․ 39°44’37.01″N 45°42’20.19″E